Závodné stravovanie

kuchyna-galaxia-krupina-1

Hľadáte dodávateľa stravy pre Vašich zamestnancov?

Naša prevádzka je vybavená dostatočnou kapacitou na prípravu stravy aj pre spoločnosti s väčším počtom pracovníkov. Ponúkame kompletný servis vrátane dodávky stravy do Vašej výdajne, výdaja, ale aj dodávky balenej stravy (PP misky, režónové antikórové nádoby). Cena stravnej jednotky ako aj ostatné podmienky sa dojednávajú dohodou. Medzi našich klientov v oblasti závodného stravovania patria napr.: 


Roľnícke družstvo Cerovan Cerovo,

DAVOS trade - logistics,

EQUUS - Banská Štiavnica,

RAVAFOL - Banská Štiavnica,

a iní...